Moments de joc a la Classe Taronja

La Classe Taronja ha estat viscut uns processos d’adaptació que han anat modificant els ritmes de l’aula. Actualment, sembla que ja es comença a viure un ambient més estable. S’inicien estones de joc individual, de forma autònoma, on cada criatura es deixa veure més ubicada en el context de l’aula i es veu capaç i segur/a.

Durant el dia a dia hi ha moments de molts tipus a la classe Taronja. El temps passa i cadascú manifesta una vivència, un interès o necessitat personal.

Respectant el ritme de cadascú, els nens i nenes es van entretenint jugant amb allò que li bé de gust, troba o li apropem.