MENJADOR

El servei de menjador està coordinat per l’empresa gestora i la direcció del centre. Els menús  són elaborats per la dietista de l’entitat i tenint en compte les directrius del Departament de  Sanitat de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, i compten amb el vist i plau del Departament  d’Educació i Família. La seva planificació es fa d’acord amb les edats dels infants. L’elaboració  del menús diaris es realitzen a l’escola, ja que aquesta disposa de cuina pròpia.

 La franja horària del migdia és de 12.00 a 15.00 h. Dins aquest horari podem separar l’hora de dinar (de 12.00 a 13.00h) i el moment de la migdiada (de 13.00 a 15.00h, amb variacions segons els infants)
Aquest servei no s’inicia fins passat el període de familiarització, aproximadament a mitjans de setembre.
Preus del servei.
·         Menjador fixe                156.60 €/mes
·         Menjador esporàdic       11,22 €/dia
·         Berenar fixe                   15.98 €/mes
·         Berenar esporàdic           1,48 €/dia