VIES DE COMUNICACIÓ

AGENDA ELECTRÒNICA 

Diàriament a través de l’app de la Kindertik, l’educador/a informa  a la família de l’alimentació, el descans, les deposicions i altres informacions d’interès quotidià.

ENTREVISTES INDIVIDUALS
Durant el curs escolar hi ha la posiblilitat de fer diferents entrevistes individuals amb els educadors/es, amb la direcció o amb la psicòloga del centre, en funció de les necessitats dels infants i de les famílies.

A nivell general hi ha organitzades entrevistes amb les famílies durant el mes de setembre (important per l’inici del curs) i durant el mes de juny (com a cloenda del curs).

REUNIONS FAMILIARS
Per a totes les famílies noves que comencen el curs al setembre, es preparen diferents reunions de grup durant el mes de juliol, per tal que aquestes puguin conèixer l’educador/a del seu fill/a, així com la resta del personal del centre i també el funcionament general de l’escola.
Al llarg del curs escolar es realitzaran reunions col·lectives per tal que les famílies puguin fer un seguiment de l’evolució del grup classe i de les activitats o projectes del centre.