HORARI I CALENDARI

L’horari d’atenció als infants durant el curs, és de les 9.00h a les 12.00h al matí, i de 15.00h a 17.00h de la tarda. Pels infants que es quedin a dinar, l’horari serà de 9h00 a 15.00 ( sense la tarda) o de 9.00h a 17.00h.

L’escola també disposa d’un servei de acollida de matí (7.30h a 9.00h) i un servei d’acollida de tarda de 17.00h a 18.00h.

Les franges horàries d’entrada i sortida de l’escola són:

• 7.30 a 9.00: Acollida Matí.
• 9.00 a 9.30: Entrada flexible.
• 12.00 a 12.15: Sortida pels infants que no es queden a dinar.
• 15.00 a 15.15: Entrada i sortida
• 16.30 a 17.00: Sortida flexible.
• 17.00 a 18.00: Acollida Tarda.

A l’inici de curs hi ha una modificació horari per poder dur a terme el procés d’adaptació dels infants a l’escola bressol. Aquest procés s’iniciarà el 6è dia laborable del mes de setembre i tindrà una durada de 5 dies, segons el calendari escolar, i els infants assistiran al centre dues hores al matí repartits en dues franges horàries.

Aquest curs 2020-202  es realitza l’acollida de la franja de 8h a 9h,  i l’acollida de tarda 17h. a 17:30h  

CALENDARI

https://ebmelgegantdelpi.despientitats.cat/wp-content/uploads/sites/56/2021/04/CALENDARI-20-21.pdf