PROJECTE D’ESPAIS OBERTS

Durant el curs 2012/2013 es va iniciar a l’escola el Projecte d’Espais Oberts, enfocat sobretot a les aules de grans. Durant aquests anys hem anat reflexionat i modificant l’organització del mateix i en aquests moments podem dir que ja és un projecte madur i consolidat a l’escola.

Un dels principals objectius d’aquest projecte és ampliar els espais de llibertat dels infants, oferint-los l’oportunitat d’escollir l’espai de joc (qualsevol de les aules de grans, el passadís i el pati) i la manipulació dels diferents materials que estan al seu abast, possibilitant així la seva autonomia i presa de decisions que els fa créixer gaudint.

D’aquesta manera, tots els dilluns a partir de les 9.30h comencem a preparar-nos, muntem l’espai de contes al passadís amb matalassos, coixins i contes de diferents temàtiques i estils, guarnim les aules i els seus racons de joc simbòlic amb diferents materials per tal d’arribar  als interessos dels diferents infants, i obrim les portes de totes les aules i del pati. Els infants ja coneixen les consignes, poden jugar a l’espai que més els hi agradi i amb el material que desitgin (sempre que facin un bon ús, i no poden canviar el material d’aula), així ells prenen la decisió d’on volen anar i a què volen jugar. És interessant veure com alguns prioritzen en jugar amb els seus amics (i no importa tant el joc), d’altres els hi interessa tot això que a les seves aules no tenen, altres prefereixen estar a prop de les seves educadores (per tenir més seguretat), etc.

Els espais oberts no es comencen fins al segon trimestre i només amb els grups de grans, ja que considerem que els infants s’han de sentir còmodes i segurs per moure’s amb llibertat per tots els espais i amb tots els adults de referència i no només els seus educadors, hem de pensar que hi ha infants que estan a l’escola d’ençà que eren nadons, d’altres van arribar al voltant de l’any, però hi ha d’altres que són nous d’aquest any i per tant necessiten el seu temps d’adaptació per poder gaudir d’aquestes activitats.

En un nivell més teòric/pedagògic, volem remarcar com l’equip treballa per portar a terme projectes basats en unes línies pedagògiques clares, i en concret pel Projecte d’Espais Oberts les més importants serien;

 • Respecte a l’infant i el seu ritme de desenvolupament individual i autònom.
 • Escola activa, l’infant com a protagonista de la seva pròpia acció, amb el joc lliure com estímul constant d’aprenentatge.
 • Cura dels espais i dels materials que es proporcionen als infants, entenen que aquest són un potenciador de l’activitat i les capacitats dels infants.

Els objectius generals d’aquest projecte són els següents:

 • Potenciar l’ús dels diferents llenguatges: matemàtic, lingüístic, plàstic…
 • Afavorir l’autonomia i capacitat d’organització dels infants.
 • Progressar en l’adquisició d’un criteri propi.
 • Crear espais per tal que tots els infants tinguin les mateixes oportunitats i manipular els diferents materials disponibles.
 • Atendre cada infant respectant els seus interessos i els diferents ritmes d’aprenentatge.
 • Ser respectuós i responsable dels materials col·lectius.
 • Compartir uns espais, uns materials i unes joguines.
 • Relacionar-se amb infants de diferents aules, edats i interessos diversos.