L’ESTÈTICA A L’ESCOLA BRESSOL

Com equip educatiu hem elaborat un projecte sobre els espais, com cuidar-los i preparar-los,  ja que creiem que l’escola bressol no és només un edifici com a tal, sinó que és un espai que mostra la realitat de la nostra escola i ens ajuda ha entrendre el què per nosaltres significa. Parlar d’escola és parlar, d’espais, d’estètica, d’educació i de línies pedagògiques.

Per nosaltres tots els espais de l’escola són educatius i per tant els ambientem i els dotem de materials que puguin fer assolir els objectius que treballem amb els infants. Són espais on el joc i la vida quotidiana fan possible infinitat de situacions d’aprenentatge individuals i col·lectives, espontànies i suggerides.

Perquè tot això sigui enriquidor, tant pels infants, com per les educadores, com per les pròpies famílies, s’han creat a l’escola ambients càlids i acollidors. Ambients pensats perquè s’esdevinguin agradables a la vista, on els materials  siguin sense colors estridents, amb materials i decoracions naturals. Aquest tipus d’estètica està basada en un model simple, està pensada per donar protagonisme a l’activitat de l’infant.

Els espais estan pensats en funció dels infants que hi faran ús, s’intenta que cada aula estigui personalitzada en funció dels nens/es que en ella hi siguin, no tan sols en funció de l’edat.

En definitiva, intentem que la nostra escola estigui pensada amb el mateix criteri i estima amb el que decorem casa nostra.

This slideshow requires JavaScript.