EQUIPAMENTS

L’escola bressol el Gegant del Pi, és una escola que disposa de 13 aules, però actualment estan en actiu 10 aules. Som una escola que oferim espais per poder compartir i viure l’educació  dels més petits conjuntament amb les famílies. Acollim infants des de les 16 setmanes fins als 3 anys, els quals estan distribuïts en grups homogenis de la mateixa franja d’edat.

Cada aula disposa d’un canviador propi ,un  punt d’aigua, una zona de descans, un espai per dinar, a més de diferents espais de joc. A l’entrada de l’escola  també tenim  un espai polivalent per usos múltiples que és utilitzat  per tots els grups de l’escola.

Finalment trobem  espais destinats tant als adults com per l’equip educatiu i directiu del centre,  els quals són: un aparcament de cotxets, sala de les educadores, vestuari, serveis, bugaderia, cuina, sala de material fungible, magatzem de neteja i despatxos.

 

This slideshow requires JavaScript.