METODOLOGIA

Imagen 024

 

 

 

 

 

 • Entenem l’escola com a context de desenvolupament per a l’infant, potenciant l’autonomia personal dels mateixos.
 • Metodologia activa en el dia a dia, a partir de activitats d’experimentació i manipulació, i també a partir de les rutines diàries de l’aula.
 • Visió constructivista de l’aprenentatge; és el propi infant qui construeix el seu aprenentatge a partir de l’acció.
 • Proposta d’activitats relacionades amb l’entorn proper, que tinguin relació amb la realitat viscuda per l’infant i per tant vivencials i significatives per ells.
 • Importància de l’activitat lúdica com a motor de desenvolupament.
 • Enfocament globalitzador i integral, ja que l’infant de 0-3 any percep la realitat com un tot.
 • Escola inclusiva i atenta amb les diversitats i necessitats de tots els infants del centre.
 • Recolzament a la tasca educativa de les famílies.
 • Potenciem des de la primera infància el respecte al medi ambient en el nostre dia a dia i els emfatitzem en projectes de  reciclatge i hort.
 • Vivenciem i gaudim de les tradicions populars del poble.
 • Potenciem activitats relacionades amb les noves tecnologies.