SERVEIS

PREU PÚBLIC DE L’ESCOLARITAT CURS 2022/2023

 A) Quota mensual estada mesos setembre/ juliol 164,22 € ( gratuïtat pels infants de 2-3 anys)

B) Quota única material escolar 83,23 €

PREUS DELS SERVEIS COMPLEMENTARIS  CURS 2022/2023

Els serveis són serveis alternatius per les famílies que ho sol·licitin amb prèvia antelació.

Els imports poden variar en funció de la franja horària que la família necessiti.

Per això cal que en el menú del nostre blog (ORGANITZACIÓ I SERVEIS), desglosseu les diferents opcions de serveis (ACOLLIDA I/O MENJADOR), veient així, més detalladament el cost dels preus amb relació a l’horari contractat.