ACOLLIDA

L’horari del servei de matí és de 7.30h a 9.00h i el servei de tarda és 17.00h a 18.00h, (fraccionat en franges de 30 minuts). En l’horari de 7.30h a 8.30h està inclòs l’esmorzar.

Preus.

  • Acollida 7:30h a 8h.     73,50 €/mes  5,07 €/dia.
  • Acollida 8h a 8:30h      60.56 €/mes  4.04 €/dia.
  • Acollida 8:30h a 9h      31,65 €/mes  2.61 €/dia.
  • Acollida 17h a 17:30h  63,22 €/mes   2,58 €/dia
  • Acollida 17:30h a 18h  85,53 €/mes   3,99 €/dia

Els preus d’acollida estan calculats per a 5 infants, si la demanda és inferior a 5, el servei s’oferirà igual però cada família haurà de pagar a més d’aquest preu, 32€ manuals a l’acollida de matí i 32€ mensuals per cada franja de 30 minuts a l’acollida de tarda.

Aquest curs l’acollida que s’oferta pel matí és de 7:30h a 9h, i per la tarda de 17h a 18h.