El joc de posar i treure a la Classe Groga

Fa dies que notem que els infants de la classe s’inicien al joc de posar i treure diferents objectes dels recipients.
A causa d’aquesta observació per part de l’adulta, hem començat a proposar materials que pugui satisfer aquesta nova necessitat i aprenentatge, tot i que ells i elles sempre busquen la seva manera de fer aquesta acció.
El fet que la gran majoria es desplaci per tot l’espai, fa que s’obrin nous interessos i apareguin noves descobertes. Notem que tot i que la panera dels tresors continua sent un element imprescindible a l’estança, observem que els nadons comencen a explorar i descobrir a partir d’altres mitjans que no sigui la boca.
Aquests tipus de joc, relacionat amb el joc heurístic, resulta una continuació de la panera dels tresors.
A les següents imatges, veiem com el Miles i la Lina estan molt concentrats en la seva nova acció, potenciant aspectes relacionats amb la seva psicomotricitat fina i la seva coordinació boca-ull. Hem de ser conscients que amb aquest joc, ells aprenen matemàtiques.