Els jocs de Falda a la classe Taronja

Durant els primers anys de vida els jocs de falda es consideren molt importants per a potenciar una relació afectiva entre l’adult i l’infant. A la classe taronja hem començat a fer-ne aquest mes de gener, en el que hem notat els nens i nenes estan més preparats i receptius per aquest tipus de proposta. Els Jocs de falda són una eina extraordinària per poder tenir un moment individualitzat i de calma amb cada infant i millorar, així, la relació i el vincle de les educadores amb ells i elles.


Els jocs de falda són cançons o poemes curts que normalment es canten amb el nen o la nena asseguts a la falda on es transmet tot l’afecte. Mentre fem els jocs de falda, fem carícies o moixaines, els gronxem i els mirem, captant, a través d’aquesta mirada, la seva atenció. Tot això afavoreix a crear un clima afectiu molt beneficiós i porta a fer que l’infant se senti confiat i segur.


Aquests moments es donen de forma espontània, no hi ha planificat el moment per fer-ne. Tot depèn de com estigui cada infant i de si té ganes o no de què l’agafem i el convidem a fer aquest joc. El que ens sol passar és que quan comencem a fer un joc de falda amb algun infant, els altres miren i si els hi crida l’atenció, s’apropen i et reclamen el seu moment.


Algunes de les cançons que utilitzem durant els jocs de falda són “Arri arri Tatanet” “La barca” “Pedra pedreta” o “Ralet, Ralet”. Amb el pas dels dies ens adonem que els nadons van reconeixent les cançons i ja esperen els gestos que les acompanyen.