El moviment a la classe Blava

Els infants aprenen a través del moviment abans que del raonament. En els primers anys de vida els infants es comuniquen amb tot el cos i és a través d’ell que, a mesura que aprenen i desenvolupen les seves habilitats corporals van estructurant el pensament, comencen a tenir cert control emocional i també desenvolupen habilitats de relació amb els altres i el seu entorn. És a través del moviment que es potencia i es reforça l’autoestima i l’autonomia dels infants. A partir de la vivència del propi cos i del plaer que els proporciona el moviment van prenent consciència del jo i van construint la seva identitat així com aprenen a conèixer i acceptar els límits, tant els propis com els de l’entorn.

Els infants estan més que preparats per anar aprenent de manera autònoma i al seu ritme, també pel que fa al moviment i al desenvolupament motriu i, per tant, la nostra missió com a adults que acompanyem criatures és la d’observar, respectar i, com a molt, animar en les seves descobertes i assoliments. Cal que l’adult acompanyi l’infant amb estima i respecte però sense interferir de manera molt incisiva per tal que pugui buscar, de manera autònoma, recursos i estratègies per superar reptes i obstacles i es desenvolupi en plenitud.

Per tal que aquest desenvolupament motriu sigui significatiu per a l’infant s’ha de donar de manera espontània a través del propi interès, motivació i joc i, així, s’afavorirà l’autonomia de l’infant.

És per això que a l’aula Blava anem col·locant els mòduls, calaixos i rampes per a què puguin anar conquerint l’espai, d’una manera que no sigui massa fàcil però tampoc una missió impossible. A més, aquests dies de febrer hem obert l’estructura d’escales i tobogan per a què segueixin provant i assolint nous reptes al seu ritme tot respectant el seu desenvolupament i els nous moviments.