El berenar a la classe groga

Els àpats, i en aquest cas el berenar, és un dels moments que formen part de la nostra vida quotidiana que repetim cada dia i, per tant, es converteix en una rutina que els infants han anat interioritzant. Quan veuen arribar el carro amb el berenar, ells es posen molt contents i fins i tot, alguns d’ells, arrosseguen les cadires fins a la taula per seure.

Els infants que fan els àpats a la taula, són els que ja caminen i/o es posen drets, que ja estan capacitats per seure a la cadira tots sols i mengen sols, amb el nostre ajuda si ho necessiten. Aquests àpats es fan en petits grups de dos o tres infants. La resta esperen amb l’altra educadora, jugant, mirant contes… D’aquesta manera aprenen a esperar i respectar torns.

Els infants que encara no estan preparats per seure a taula, fan els àpats a la falda d’una de les educadores. Aquest ho fan amb l’ajuda de l’educadora i a poc a poc van començant a menjar tots sols amb les mans o acompanyant-se amb la cullera.